Menu

Agor y Man Cwrdd

Mae caffi cyflogaeth a gefnogir, yng Nghanolfan Hamdden Aberdaugleddau, wedi cael ei lansio’n swyddogol.

Mae Caffi Man Cwrdd, neu ‘The Social Zone Café’, yn darparu profiad gwaith, hyfforddiant a chyfleoedd cyflogaeth ym maes arlwyo, gwasanaeth cwsmeriaid a bwyd, ar gyfer pobl ag anableddau dysgu ac anableddau yn Sir Benfro

Cliciwch yma i ddarllen mwy am y pennawd newyddion

Hello and welcome to Access Pembrokeshire

This is a short message to let you know that unfortunately Accessible Pembrokeshire may not run correctly in some web browsers.

We are currently having a lot of issues with Internet Explorer.

If the website is not running correctly in your web browser please consider using Google Chrome or Mozilla Fire Fox instead.

If you would prefer to use Internet Explorer please scroll down the page as the information is still available.

Many Thanks

The Access Pembrokeshire Team

Internet Explorer users must scroll down on the website