Menu

Bachgen o Ddoc Penfro yn ymddangos yn Something Special

Ymddangosodd bachgen o Ddoc Penfro yn rhaglen CBeebies, Something Special, ynghyd â’r cyflwynydd teledu plant, Justin Fletcher, ar gyfer antur yn yr awyr agored yng Nghanolfan Wyliau Parc Cenedlaethol Bluestone.

Mae gan Delton Williams Spina Bifida, a threuliodd ei flynyddoedd cynnar yn Ysbyty Llwynhelyg. Mae’n ddisgybl yn Ysgol Arbennig Portfield yn Hwlffordd.

Aeth Delton a Justin ati i adeiladu cuddfan yng Ngwersyll Smokey, Bluestone, gan fwynhau ymweliad gan Alex a Frodo’r dylluan o Ganolfan Heboga Sir Benfro.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y pennawd newyddion

Hello and welcome to Access Pembrokeshire

This is a short message to let you know that unfortunately Accessible Pembrokeshire may not run correctly in some web browsers.

We are currently having a lot of issues with Internet Explorer.

If the website is not running correctly in your web browser please consider using Google Chrome or Mozilla Fire Fox instead.

If you would prefer to use Internet Explorer please scroll down the page as the information is still available.

Many Thanks

The Access Pembrokeshire Team

Internet Explorer users must scroll down on the website