Menu

Clybiau a Grwpiau

Clynfyw

Mae Fferm Ofal Clynfyw yn waith ar ei hanner. Mae yna ddatblygiad hirdymor o’n blaenau, ac rydym yn croesawu awgrymiadau gan ymwelwyr.

Mae’r Fferm Ofal ar gyfer pobl sy’n aros yn y bythynnod, a hefed ar gyfer pobl leol sy’n galw heibio o ddydd i ddydd.

Value Independence

Rydym yn cefnogi pobl agored i niwed yn eu hunain.

Gweithgareddau:

  • Sgiliau Rhifedd a Llythrennedd ac Ymwybyddiaeth o Gymorth Cyntaf
  • Cyfathrebu (Cyfathrebu Llwyr, ac ati), Coginio, Celf a Sgiliau Annibynnol
  • Clwb Llyfrau a Nofio/Campfa
  • Parc Natur Cilgerran, Prosiect Tir Tiers Cross, Grwp Menywod
  • Ailgylchu, Uwchgylchu a Hanes
  • Gwaith Prosiec
  • Symudedd Beiciau
  • Gwasanaeth Garddio
  • Saethu Targedau

 

Rydym hefyd yn darparu sesiynau un i un sy’n galluogi’r cleientiaid i gwblhau gweithgareddau sy’n ofynnol ganddynt; gallai hyn olygu rhyngweithio’n gymdeithasol a phobl eraill, sgiliau byw, siopa, ac ati.

Hello and welcome to Access Pembrokeshire

This is a short message to let you know that unfortunately Accessible Pembrokeshire may not run correctly in some web browsers.

We are currently having a lot of issues with Internet Explorer.

If the website is not running correctly in your web browser please consider using Google Chrome or Mozilla Fire Fox instead.

If you would prefer to use Internet Explorer please scroll down the page as the information is still available.

Many Thanks

The Access Pembrokeshire Team

Internet Explorer users must scroll down on the website