Menu

Côr Merched Neyland yn cyflwyno Rhodd i Balod Penfro

Rhoddodd clwb cor lleol o Neyland £150 i Sgwad Nofio Anabl Palod Penfro.

Mae Sgwad Nofio Anabl Palod Penfro yn cynnwys plant ac oedolion ifanc ag anableddau dysgu a chorfforol a/neu awtistiaeth rhwng 7 a 35 mlwydd oed o bob cwr o Sir Benfro. Mae’r sgwadyn cwrdd ar brynhawn Sul yng Nghanolfan Hamdden Hwlffordd rhwng 3:00pm a 5:00pm.

Roedd dau ysgrifennydd, ynghyd ag aelodau eraill o’r cor, wedi cwrdd a Phalod Penfro yn ystod sesiwn prynhawn Sul, ac roeddent wrth eu bodd yn cyflwyno siec gwerth £150 i’r sqwad.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y pennawd newyddion

Hello and welcome to Access Pembrokeshire

This is a short message to let you know that unfortunately Accessible Pembrokeshire may not run correctly in some web browsers.

We are currently having a lot of issues with Internet Explorer.

If the website is not running correctly in your web browser please consider using Google Chrome or Mozilla Fire Fox instead.

If you would prefer to use Internet Explorer please scroll down the page as the information is still available.

Many Thanks

The Access Pembrokeshire Team

Internet Explorer users must scroll down on the website