Menu
179917202.jpg.gallery
  • Cyfrannodd côr lleol o Neyland, £150 i Dîm Nofio Anabl Palod Penfro.

Cliciwch yma er mwyn darllen rhagor am y pennawd.

  • Mae Tîm Nofio Palod Penfro yn cynnal sesiynau nofio.

  • Mae ganddynt blant a phobl ifanc sydd ag anableddau dysgu a chorfforol a/neu awtistiaeth.

  • Cyfarfu aelodau o’r côr â’r tîm yn ystod sesiwn brynhawn Sul a’u cyflwyno â’r siec.

Hello and welcome to Access Pembrokeshire

This is a short message to let you know that unfortunately Accessible Pembrokeshire may not run correctly in some web browsers.

We are currently having a lot of issues with Internet Explorer.

If the website is not running correctly in your web browser please consider using Google Chrome or Mozilla Fire Fox instead.

If you would prefer to use Internet Explorer please scroll down the page as the information is still available.

Many Thanks

The Access Pembrokeshire Team

Internet Explorer users must scroll down on the website