Menu

Cyfarpar Cyfrifiadurol Hygyrch

Llygoden Pelen Lwybro 

Ddyfais bwyntio yw pelen lwybro sy’n cynnwys pelen a ddelir gan soced sydd â synwyryddion i nodi cylchdro’r belen o amgylch dwy echel, fel llygoden ben i waered â phelen sy’n ymwthio allan ac yn y golwg.

Bysellfwrdd Llaw Dde Unigol

Bysellfwrdd ergonomig wedi’i ddylunio mewn ffordd radical ar gyfer y llaw dde (mae fersiwn llaw chwith hefyd ar gael).

Llygoden Ffon Reoli

Mae’r llygoden ffon reoli yn gosod y llaw mewn man fertigol, mwy naturiol, a defnyddir y botwm ‘sawdl’ ar y top yn hawdd gan y bawd, gan symud am i lawr i chwith-glicio ac am i fyny i dde-glicio. Mae’r llygoden amgen hon yn defnyddio symudiadau rhan uchaf y fraich, yn hytrach na’r arddwrn a symudiadau rhan isaf y fraich sy’n gysylltiedig â dyluniad llygoden traddodiadol.

Kinesis Kin-FS2-01 

Mae’r model mewn rhannau fel y gellir eu gosod yn y safleoedd a’r drefn sydd fwyaf addas i chi.

Bysellfwrdd Duragadget

Ar gyfer plant neu oedolion sydd ag anghenion bysellfwrdd uwch, a fyddai’n cael budd o’r bysellau mawr, â lliwiau llachar. Mae cynllun ABC y bysellau ar gyfer defnyddwyr sy’n anghyfarwydd â threfn bysellau safonol QWERTY.

Hello and welcome to Access Pembrokeshire

This is a short message to let you know that unfortunately Accessible Pembrokeshire may not run correctly in some web browsers.

We are currently having a lot of issues with Internet Explorer.

If the website is not running correctly in your web browser please consider using Google Chrome or Mozilla Fire Fox instead.

If you would prefer to use Internet Explorer please scroll down the page as the information is still available.

Many Thanks

The Access Pembrokeshire Team

Internet Explorer users must scroll down on the website