Menu

Mae Grŵp Mynediad Sir Benfro yn elusen annibynnol sy’n anelu at hyrwyddo mynediad gwell at wasanaethau a chyfleusterau i bobl anabl yn y sir.

Mae’r grŵp yn annog cynghorau, datblygwyr a busnesau i danysgrifio i fodel cymdeithasol anabledd ac egwyddorion dyluniad cynhwysol er mwyn i bawb, gan gynnwys pobl anabl, allu mwynhau’r un cyfleusterau yn yr un modd.

Er bod Grŵp Mynediad Sir Benfro yn derbyn cymorth hael gan Gyngor Sir Penfro, mae’n grŵp ymreolaethol gyda’i agenda ei hun. Ers dechrau’r grŵp, mae aelodau wedi cyflwyno nifer o fentrau yn Sir Benfro gan gynnwys y cadeiriau olwyn i’r traeth a Phasbort Penfro.

Ar hyn o bryd, mae’r grŵp yn cyfarfod ar ail ddydd Iau bob mis (heblaw am fis Awst). Cynhelir cyfarfodydd fel arfer yn Neuadd y Sir o 1:30pm a chroesawir aelodau newydd bob amser.

Manylion Cyswllt

E-bost: pembspag@outlook.com

Ffon (Jessica Hatchett – Swyddog Mynediad Grwp Mynediad Sir Benfro): 01437 775148

Hello and welcome to Access Pembrokeshire

This is a short message to let you know that unfortunately Accessible Pembrokeshire may not run correctly in some web browsers.

We are currently having a lot of issues with Internet Explorer.

If the website is not running correctly in your web browser please consider using Google Chrome or Mozilla Fire Fox instead.

If you would prefer to use Internet Explorer please scroll down the page as the information is still available.

Many Thanks

The Access Pembrokeshire Team

Internet Explorer users must scroll down on the website