Menu

Crëwyd y digwyddiad er mwyn dathlu unigolion sydd ag anableddau ac awtistiaeth ac sy’n gweithio.

Crëwyd y digwyddiad yn ogystal er mwyn cynorthwyo i ddathlu unigolion sydd ag anableddau ac awtistiaeth ac sy’n ymroddedig i waith gwirfoddol.

Daeth cyflogwyr i’r digwyddiad er mwyn cael gwybodaeth ynghylch cyflogaeth ar gyfer yr anabl.

Gall cyflogwyr weld sefydliadau eraill am gyfer cyfleoedd cyflogadwyedd.

Cliciwch yma er mwyn darllen rhagor am y pennawd newyddion.

Hello and welcome to Access Pembrokeshire

This is a short message to let you know that unfortunately Accessible Pembrokeshire may not run correctly in some web browsers.

We are currently having a lot of issues with Internet Explorer.

If the website is not running correctly in your web browser please consider using Google Chrome or Mozilla Fire Fox instead.

If you would prefer to use Internet Explorer please scroll down the page as the information is still available.

Many Thanks

The Access Pembrokeshire Team

Internet Explorer users must scroll down on the website