Menu

Gweithio gydag Anableddau Dysgu

Ddydd Mercher, 7 Tachwedd, cynhaliodd Gweithffyrdd+ ddigwyddiad Gweithio gydag Anableddau Dysgu yn y Caffi Man Cwrdd yng Nghanolfan Hamdden Aberdaugleddau.

Nod y digwyddiad oedd dathlu llwyddiant a straeon newyddion da’r rheiny ag anableddau dysgu mewn gwaith, sy’n gwirfoddoli neu sydd ar brofiad gwaith, yn ogystal â chyflogwyr a sefydliadau cefnogol. 

 

Roedd dros 30 o bobl yn bresennol, gan gynnwys cynrychiolwyr o Mencap Cymru (a oedd yn dathlu Wythnos Waith Anabledd Dysgu), Norman Industries, E4I2, Tîm Gwefan Mynediad Sir Benfro, Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro, Cyngor Sir Penfro, Gerddi Muriog Ystagbwll a Phobl yn Gyntaf Sir Benfro.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am y pennawd newyddion

Hello and welcome to Access Pembrokeshire

This is a short message to let you know that unfortunately Accessible Pembrokeshire may not run correctly in some web browsers.

We are currently having a lot of issues with Internet Explorer.

If the website is not running correctly in your web browser please consider using Google Chrome or Mozilla Fire Fox instead.

If you would prefer to use Internet Explorer please scroll down the page as the information is still available.

Many Thanks

The Access Pembrokeshire Team

Internet Explorer users must scroll down on the website