Menu

Mae Chwaraeon Sir Benfro’n cynnig amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon i bobl ag anableddau dysgu, gan gynnwys pêl-droed, nofio, boccia a phêl-fasged i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn.

 

Cynhelir y gweithgareddau chwaraeon mewn canolfannau hamdden a neuaddau chwaraeon ledled Sir Benfro.

 

Gallwch gysylltu â’r clybiau chwaraeon a’r hyfforddwyr dros y ffôn neu trwy anfon neges e-bost.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â chlwb chwaraeon, cysylltwch ag Angela Miles.

Ffôn: 01437 776379 

E-bost: Angela.Miles@pembrokeshire.gov.uk 

Hello and welcome to Access Pembrokeshire

This is a short message to let you know that unfortunately Accessible Pembrokeshire may not run correctly in some web browsers.

We are currently having a lot of issues with Internet Explorer.

If the website is not running correctly in your web browser please consider using Google Chrome or Mozilla Fire Fox instead.

If you would prefer to use Internet Explorer please scroll down the page as the information is still available.

Many Thanks

The Access Pembrokeshire Team

Internet Explorer users must scroll down on the website