Menu

Beth yw Access Pembrokeshire?

  • Mae’n rhoi gwybodaeth am ystod eang o wasanaethau sy’n addas ar gyfer rhai pobl sydd ag anableddau neu anawsterau dysgu.

  • Mae’n rhestru busnesau yn Sir Benfro a all fod â chyfleusterau addas ar gyfer pobl sydd ag anableddau neu anawsterau dysgu.

  • Mae’n darparu gwybodaeth am gymorth trafnidiaeth megis bathodyn glas neu gerdyn bws rhatach.

Pwy yw’r tîm y tu ôl i Access Pembrokeshire?

Hyrwyddwyr LD

Pwy yw Hyrwyddwyr Anabledd Sir Benfro?

Pwy yw’r tîm y tu ôl i Access Sir Benfro?

Grwpiau sy’n cefnogi anableddau dysgu

Cyfeiriadur y wefan

Cyngor a chanllawiau i bobl ag anableddau

Beth yw Partneriaeth Anabledd Sir Benfro?

Newyddion a Digwyddiadau Lleol sy’n berthnasol i Access Pembrokeshire

Manylion Cyswllt

ldwebsite@outlook.com

Rhif Ffôn:

01437776621 a gofyn am Dîm Datblygu Gwefan LD

Cyfeiriad: 

19 Old Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 2ET

 

Hello and welcome to Access Pembrokeshire

This is a short message to let you know that unfortunately Accessible Pembrokeshire may not run correctly in some web browsers.

We are currently having a lot of issues with Internet Explorer.

If the website is not running correctly in your web browser please consider using Google Chrome or Mozilla Fire Fox instead.

If you would prefer to use Internet Explorer please scroll down the page as the information is still available.

Many Thanks

The Access Pembrokeshire Team

Internet Explorer users must scroll down on the website