Menu

Bydd digwyddiad ar gyfer pobl anabl yn cael ei gynnal gan Jamie Owen, darlledwr rhaglen newyddion y BBC, Wales Today. Trefnwyd y digwyddiad gan Grŵp Mynediad Sir Benfro, ac mae’n cael ei gefnogi gan y Gronfa Loteri Fawr. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ym Mhafiliwn Llwynhelyg yn Hwlffordd, a bydd yn cynnwys sesiynau Holi ac Ateb yng nghwmni swyddogion a darparwyr gwasanaeth lleol, yn ogystal â seremoni wobrwyo. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ddydd Iau, 18 Mai 2017.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am yr erthygl newyddion

Hello and welcome to Access Pembrokeshire

This is a short message to let you know that unfortunately Accessible Pembrokeshire may not run correctly in some web browsers.

We are currently having a lot of issues with Internet Explorer.

If the website is not running correctly in your web browser please consider using Google Chrome or Mozilla Fire Fox instead.

If you would prefer to use Internet Explorer please scroll down the page as the information is still available.

Many Thanks

The Access Pembrokeshire Team

Internet Explorer users must scroll down on the website