Menu

Lucy Hinksman Hyrwyddwr Anableddau Dysgu

Fy enw i yw Lucy Hinksman ac rwy’n gweithio gyda’r gwasanaeth hawdd ei ddeall. Dechreuais y swydd yn eithaf diweddar ym mis Medi 2020.

Cefais hyfforddiant i olygu dogfen i sicrhau bod bob adran yn hawdd ei deall ac i sicrhau bod geiriau anodd yn cael eu hesbonio a bod lluniau o gymorth wrth ddeall y geiriau. Hefyd, siaradais â Barod ac y maen nhw wedi fy helpu gyda dogfennau.

Rwyf hefyd wedi cael gweld sut mae defnyddio meddalwedd Inprint.

Rwyf yn gweithio gyda’r tîm gorau, sef grŵp o bobl gydag anableddau dysgu o Sir Benfro, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin. Rydym yn trafod hygyrchedd ac yn annog pobl i gofrestru ar gyfer y siarter anableddau dysgu.

Hello and welcome to Access Pembrokeshire

This is a short message to let you know that unfortunately Accessible Pembrokeshire may not run correctly in some web browsers.

We are currently having a lot of issues with Internet Explorer.

If the website is not running correctly in your web browser please consider using Google Chrome or Mozilla Fire Fox instead.

If you would prefer to use Internet Explorer please scroll down the page as the information is still available.

Many Thanks

The Access Pembrokeshire Team

Internet Explorer users must scroll down on the website