Menu

Gymnasteg Anabl yn derbyn Gwobr Insport Arian

Mae Clwb Gymnasteg Anghenion Arbennig Sir Benfro wedi derbyn Gwobr Insport Arian yng Nghanolfan Hamdden Aberdaugleddau.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am yr erthygl newyddion

Pembrokeshire Puffins yn cynnal Gala Nofio Anabl

Gwnaeth Canolfan Hamdden Hwlffordd gynnal Gala Criw Nofio blynyddol y Pembrokeshire Puffins am yr Unfed Flwyddyn ar Ddeg ddydd Sadwrn, 10 Tachwedd 2018.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am yr erthygl newyddion

Rhodd gan Gôr Merched Neyland i'r Pembrokeshire Puffins

Gwnaeth clwb côr lleol o Neyland roi £150 i Griw Nofio Anabl y Pembrokeshire Puffins.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am yr erthygl newyddion

Gweithio gydag Anableddau Dysgu

Gwnaeth Workways+ gynnal digwyddiad Gweithio gydag Anableddau Dysgu yng Nghanolfan Hamdden Aberdaugleddau, yn y Caffi Man Cwrdd.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am yr erthygl  newyddion

Nofiwr â Syndrom Down yn nofio ar draws Afon Cleddau

Nofiodd Jack Wood o’r Pembrokeshire Puffins ar draws Afon Cleddau.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am yr erthygl newyddion

Toiled newydd i'r cyhoedd yn Ninbych-y-pysgod ar gyfer pobl anabl

Dinbych-y-pysgod yw’r dref glan môr gyntaf yn Sir Benfro i gael cyfleusterau toiled gwell i bobl sydd ag anableddau dysgu yn ogystal ag anableddau corfforol.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am yr erthygl newyddion

Sir Benfro yn Ennill y Gemau Olympaidd Arbennig yn Plymouth

Gwnaeth bechgyn o Glwb Bowlwyr Anabl Sir Benfro ennill medal arian ac efydd yn y Gemau Olympaidd Arbennig yn Plymouth.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am yr erthygl newyddion

Agor y Man Cwrdd

Mae caffi sy’n cefnogi pobl ag anableddau dysgu yn ogystal ag anableddau corfforol wedi agor yng Nghanolfan Hamdden Aberdaugleddau.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am yr erthygl newyddion

Bowlwyr Sir Benfro yn barod ar gyfer Gemau'r Gymanwlad Y Traeth Aur!

Gwnaeth bowlwyr o Sir Benfro gynrychioli Cymru wrth gystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad Y Traeth Aur, Awstralia yn 2018. 

Cliciwch yma i ddarllen mwy am yr erthygl newyddion

Bachgen o Ddoc Penfro yn ymddangos ar raglen ‘‘Something Special’’

Gwnaeth bachgen o Ddoc Penfro ymddangos ar raglen ‘‘Something Special’’ CBeebies, gan ymuno â Justin Fletcher, sef cyflwynydd rhaglenni plant, am ddiwrnod yn yr awyr agored ym Mharc Cenedlaethol Bluestone.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am yr erthygl newyddion

Hello and welcome to Access Pembrokeshire

This is a short message to let you know that unfortunately Accessible Pembrokeshire may not run correctly in some web browsers.

We are currently having a lot of issues with Internet Explorer.

If the website is not running correctly in your web browser please consider using Google Chrome or Mozilla Fire Fox instead.

If you would prefer to use Internet Explorer please scroll down the page as the information is still available.

Many Thanks

The Access Pembrokeshire Team

Internet Explorer users must scroll down on the website