Menu

Palod Penfro yn cynnal Gala Nofio i’r Anabl

Cynhaliwyd 11eg Gala Nofio flynyddol Sgwad Palod Penfro i’r Anabl yng Nghanolfan Hamdden Hwlffordd ddydd Sadwrn 10 Tachwedd.

Roedd y timau canlynol yn rhan o’r digwyddiad – Stingrays Abertawe, Siarcod Pen-y-bont, Camelion Caerdydd a Siarcod Bryste.

Llwyddodd y Palod i ennill 10 medal aur, 8 medal arian ac 11 medal efydd – a llwyddwyd i guro sawl sgôr bersonol.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y pennawd newyddion

Hello and welcome to Access Pembrokeshire

This is a short message to let you know that unfortunately Accessible Pembrokeshire may not run correctly in some web browsers.

We are currently having a lot of issues with Internet Explorer.

If the website is not running correctly in your web browser please consider using Google Chrome or Mozilla Fire Fox instead.

If you would prefer to use Internet Explorer please scroll down the page as the information is still available.

Many Thanks

The Access Pembrokeshire Team

Internet Explorer users must scroll down on the website