Menu

Pembrokeshire Action To Combat Hardship (PATCH) Cymraeg

Mae Pembrokeshire Action to Combat Hardship (PATCH) yn sefydliad elusennol sy’n ceisio lliniaru effeithiau tlodi i deuluoedd o fewn Sir Benfro.

Mae PATCH wedi bod yn rhoi parseli bwyd am ddim megis bwyd mewn bocsys, pacedi a thuniau, yn ogystal â dillad ac eitemau cartref i deuluoedd mewn helynt ariannol yn Sir Benfro.

Mae PATCH hefyd yn cynnal Apêl Tegan Nadolig blynyddol gyda chymorth Radio Sir Benfro, Banc NatWest, Tesco a thrwy haelioni pobl Sir Benfro maent yn cyflwyno anrhegion i blant â salwch yn Ysbyty Llwynhelyg.

Manylion Cyswllt

PATCH HQ
Haven’s Head Business Park
Aberdaugleddau
SA73 3LD

E-bost contact@patchcharity.org.uk neu tracy@patchcharity.org.uk

Rhif Ffôn 01646 699275

Gwybodaeth Hygyrch

  • Mynediad i Gadeiriau Olwyn

Hello and welcome to Access Pembrokeshire

This is a short message to let you know that unfortunately Accessible Pembrokeshire may not run correctly in some web browsers.

We are currently having a lot of issues with Internet Explorer.

If the website is not running correctly in your web browser please consider using Google Chrome or Mozilla Fire Fox instead.

If you would prefer to use Internet Explorer please scroll down the page as the information is still available.

Many Thanks

The Access Pembrokeshire Team

Internet Explorer users must scroll down on the website