Menu

Sir Benfro yn Ennill Gemau Olympaidd Arbennig yn Plymouth

Fe wnaeth bois Sir Benfro o Glwb Bowls Pobl Anabl Sir Benfro ennill medal arian ac efydd yn y Gemau Olympaidd Arbennig yn Plymouth. Bu timau o Plymouth, Sheffield, a Chaerdydd yn cystadlu.

Fe wnaeth holl fowlwyr Sir Benfro chwarae hyd eithaf eu gallu, gan ennill medalau yn eu categori. Fe enillodd Simon Eaton a James Tyler, dan hyfforddiant Steve Whitmore, fedal arian; ac enillodd Lee Bower a John Ellis, dan hyfforddiant Madeline Roberts, fedal efydd. Roedd John Ellis yn arbennig o falch gan mai hon oedd ei fedal gyntaf am chwarae bowls

Cliciwch yma i ddarllen am y digwyddiad newyddion

Hello and welcome to Access Pembrokeshire

This is a short message to let you know that unfortunately Accessible Pembrokeshire may not run correctly in some web browsers.

We are currently having a lot of issues with Internet Explorer.

If the website is not running correctly in your web browser please consider using Google Chrome or Mozilla Fire Fox instead.

If you would prefer to use Internet Explorer please scroll down the page as the information is still available.

Many Thanks

The Access Pembrokeshire Team

Internet Explorer users must scroll down on the website