Menu

Toiled Cyhoeddus Newydd yn Ninbych-y-pysgod ar gyfer y Cyhoedd Anabl

Dinbych-y-pysgod yw’r dref glan môr gyntaf yn Sir Benfro i gael cyfleusterau toiled gwell. Mae’r toiled cyhoeddus ar gyfer pobl ag anableddau dysgu, o awtistiaeth o barlys yr ymennydd, ac anableddau corfforol o anafiadau sbinol i sglerosis.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am y pennawd newyddion

Hello and welcome to Access Pembrokeshire

This is a short message to let you know that unfortunately Accessible Pembrokeshire may not run correctly in some web browsers.

We are currently having a lot of issues with Internet Explorer.

If the website is not running correctly in your web browser please consider using Google Chrome or Mozilla Fire Fox instead.

If you would prefer to use Internet Explorer please scroll down the page as the information is still available.

Many Thanks

The Access Pembrokeshire Team

Internet Explorer users must scroll down on the website