Menu

Fferm Ofal Clynfyw Hawdd ei Deall

Mae Clynfyw Care Farm yn Gwmni Buddiannau Cymunedol sy’n cefnogi pobl anabl ac agored i niwed

Mae nifer o brosiectau ystyrlon yn cynnwys dysgu, ymgysylltu, cyfrannu a hwyl.

Yn rhedeg chwe diwrnod yr wythnos, mae gennym glwb Drama, Clwb Bwyd Dydd Gwener, Clwb Cerdd, Garddwriaeth a phrosiectau tyfu, gwneud siarcol

Rydym yn datblygu ein gwaith yn y Gwasanaethau Iechyd sy’n Seiliedig ar Natur, gan ganolbwyntio ar ddefnyddio natur a chefn gwlad ar gyfer dysgu

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad:

Clynfyw

Abercych

Boncath

Sir Benfro

SA37 0HF

Ffôn: 01239 841236 neu 07980 290522

E-bost: info@clynfyw.com

Hello and welcome to Access Pembrokeshire

This is a short message to let you know that unfortunately Accessible Pembrokeshire may not run correctly in some web browsers.

We are currently having a lot of issues with Internet Explorer.

If the website is not running correctly in your web browser please consider using Google Chrome or Mozilla Fire Fox instead.

If you would prefer to use Internet Explorer please scroll down the page as the information is still available.

Many Thanks

The Access Pembrokeshire Team

Internet Explorer users must scroll down on the website