Menu

Fferm Ofal Clynfyw

Mae Fferm Ofal Clynfyw yn Gwmni Buddiannau Cymunedol sy’n cefnogi pobl anabl a phobl agored i niwed trwy ddefnyddio nifer o brosiectau ac offerynnau ystyrlon ar gyfer dysgu, ymgysylltu, cyfrannu a chael hwyl.

Yn cael ei gynnal chwe diwrnod yr wythnos, mae gennym glwb Drama, Clwb Pêl-droed Dydd Gwener, prosiectau Garddwriaeth a thyfu, gwneud golosg, gwasgu sudd o afalau, gwneud cawl, celf a chrefft, Gwobrau John Muir, nofio, clybiau pêl-droed a chwaraeon eraill, a chyfres o ddigwyddiadau ar hyd y flwyddyn.

Rydym yn datblygu ein gwaith yn y Gwasanaethau Iechyd sy’n seiliedig ar Natur, gan ganolbwyntio ar ddefnyddio natur a chefn gwlad ar gyfer dysgu, cael hwyl, adferiad, ac iechyd a lles cyffredinol.

Rydym yn cynnig cyrsiau ASDAN achrededig mewn amrywiaeth eang o bynciau, gan gynnwys cyflwyniadau i arddwriaeth, cynnal a chadw beiciau, Sgiliau Byw Annibynnol, crefft, perthnasoedd, hyfforddiant ar deithio, trin arian, hylendid personol, rhifedd a llythrennedd, chwaraeon, byw yn y gwyllt …

Os yw’r hyn sydd gennym i’w gynnig yn apelio atoch chi, cysylltwch â ni. Diolch yn fawr!

Manylion Cyswllt

Clynfyw Aber-cuch Boncath Sir Benfro SA37 

Ffôn: 01239 841236 neu 07980 290522

E-bost: info@clynfyw.com

Hello and welcome to Access Pembrokeshire

This is a short message to let you know that unfortunately Accessible Pembrokeshire may not run correctly in some web browsers.

We are currently having a lot of issues with Internet Explorer.

If the website is not running correctly in your web browser please consider using Google Chrome or Mozilla Fire Fox instead.

If you would prefer to use Internet Explorer please scroll down the page as the information is still available.

Many Thanks

The Access Pembrokeshire Team

Internet Explorer users must scroll down on the website