Menu

Gweithdy dosbarth dawns yw Fy Symudiadau – Parti Dawns sydd wedi’i ddylunio ar gyfer pobl ag anableddau dysgu gyda chymorth Care Gofal Celf a Phobl yn Gyntaf Sir Benfro (PPF).

Cynhelir sesiynau ar ddydd Gwener yn Theatr y Torch yn ystod y bwlch 10:30-11.30am

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa docynnau Theatr y Torch

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad:
Theatr y Torch
Heol San Pedr
Aberdaugleddau
SA73 2BU

Rhif Ffôn:

01646 695267

Hello and welcome to Access Pembrokeshire

This is a short message to let you know that unfortunately Accessible Pembrokeshire may not run correctly in some web browsers.

We are currently having a lot of issues with Internet Explorer.

If the website is not running correctly in your web browser please consider using Google Chrome or Mozilla Fire Fox instead.

If you would prefer to use Internet Explorer please scroll down the page as the information is still available.

Many Thanks

The Access Pembrokeshire Team

Internet Explorer users must scroll down on the website