Menu

Partneriaeth Anableddau Dysgu Sir Benfro Hawdd ei Ddarllen

  • Mae’r Bwrdd Partneriaeth Anableddau Dysgu yn rhoi cyngor ac yn gwneud penderfyniadau.

  • Mae’n helpu pobl ag anabledd dysgu.

  • Mae’n helpu i roi cyfleoedd i bobl ag anableddau dysgu.

  • Mae’n cynnig gwasanaethau cymorth.

  • Mae pobl ag anabledd yn gallu dod yn hyrwyddwyr.

  • Mae’n gweithio i helpu i wella ansawdd bywyd pobl sydd ag anableddau.

  • Mae ganddo staff o’r adran dai.

  • Mae ganddo staff o’r gwasanaethau dydd.

  • Mae ganddo reolwyr o’r Cyngor a’r Gwasanaeth Iechyd.

Hello and welcome to Access Pembrokeshire

This is a short message to let you know that unfortunately Accessible Pembrokeshire may not run correctly in some web browsers.

We are currently having a lot of issues with Internet Explorer.

If the website is not running correctly in your web browser please consider using Google Chrome or Mozilla Fire Fox instead.

If you would prefer to useĀ Internet Explorer please scroll down the page as the information is still available.

Many Thanks

The Access Pembrokeshire Team

Internet Explorer users must scroll down on the website