Menu

Partneriaeth Anableddau Dysgu Sir Benfro

Cyflwyniad

Sefydlwyd Bwrdd Partneriaeth Anableddau Dysgu Sir Benfro ym mis Ebrill 2016. Byddant yn:

 • Sicrhau y caiff pobl sydd ag anableddau dysgu yr un cyfleoedd â phawb arall.
 • Sicrhau bod Strategaeth Anableddau Dysgu Sir Benfro yn cael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl.
 • Rhannu gwybodaeth a chyngor rhwng y partneriaid a phobl ag anableddau.
 • Cefnogi gwasanaethau i gyflawni polisïau cenedlaethol.

Mae Firiolwyr Anableddau Dysgu yn croesawu’r gwaith o ddatblygu’r cynllun ar gyfer Sir Benfro.

Mae’r cynllun yn nodi sut y bydd Cyngor Sir Penfro a Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn gweithio gyda’i gilydd i wella ansawdd bywyd pobl ag Anableddau Dysgu sy’n byw, yn gweithio neu’n cymdeithasu yn Sir Benfro.

Mae’r cynllun yn nodi nifer o ganlyniadau allweddol i’w cyflawni. Bydd Bwrdd Partneriaeth Anableddau Dysgu yn gyfrifol am sicrhau bod Cynllun Cyflawni yn cael ei ddatblygu er mwyn cyflawni’r canlyniadau hyn.

Aelodaeth o’r Bartneriaeth Anableddau Dysgu

 • Pobl ag anableddau dysgu.
 • Rheolwyr o’r Cyngor a’r gwasanaeth iechyd.
 • Pobl sy’n siarad ar ran y sector gwirfoddol.
 • Rhieni a gofalwyr sy’n aelodau o’r teulu.
 • Staff o’r adran dai
 • Staff o wasanaethau dydd
 • Staff o’r Tîm Anableddau Dysgu Cymunedol
 • Rhywun sy’n siarad ar ran plant ag anableddau

Hello and welcome to Access Pembrokeshire

This is a short message to let you know that unfortunately Accessible Pembrokeshire may not run correctly in some web browsers.

We are currently having a lot of issues with Internet Explorer.

If the website is not running correctly in your web browser please consider using Google Chrome or Mozilla Fire Fox instead.

If you would prefer to use Internet Explorer please scroll down the page as the information is still available.

Many Thanks

The Access Pembrokeshire Team

Internet Explorer users must scroll down on the website