Menu

Value Independence (Cymraeg)

Mae Value Independence yn darparu cymorth arbenigol wedi’i deilwra i bob aelod o’r gymuned. Rydym yn darparu cymorth i helpu pobl i ddatblygu sgiliau newydd, magu hyder a bod yn fwy annibynnol, boed yn eu cartrefi eu hunain neu yn y gymuned.

Mae ein gwasanaethau dydd a gynhelir yn ein canolfan trwy gydol yr wythnos yn cynnwys sesiynau grŵp sy’n helpu ein cleientiaid i ddysgu a datblygu sgiliau byw yn annibynnol ar ffurf sesiynau coginio / bwyta’n iach, llythrennedd a rhifedd, datblygiad personol, rheoli arian, lles a materion cyfoes. Mae ein sesiynau cyfryngau, celf a chrefft, ailgylchu, amgylcheddol a chrefftau’r coed yn galluogi ein cleientiaid i ddatblygu sgiliau newydd, magu hyder ac atgyfnerthu sgiliau maen nhw wedi eu dysgu yn ystod sesiynau blaenorol.

Rydym yn rhedeg rhaglen iechyd a lles ar hyn o bryd lle caiff pob cleient brawf ffitrwydd. Yna, rydym yn cynnal sesiynau ar ystyr iechyd a lles, gan osod nodau ar gyfer iechyd a lles, maetheg, rheoli straen ac ysgrifennu cynlluniau cadw’n heini unigol.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad:

101 Charles Street

Aberdaugleddau

SA73 2HL

Ffon: 01646 695785 or 07391 695277

E-bost: nina@valueindependence.co.uk

Hello and welcome to Access Pembrokeshire

This is a short message to let you know that unfortunately Accessible Pembrokeshire may not run correctly in some web browsers.

We are currently having a lot of issues with Internet Explorer.

If the website is not running correctly in your web browser please consider using Google Chrome or Mozilla Fire Fox instead.

If you would prefer to use Internet Explorer please scroll down the page as the information is still available.

Many Thanks

The Access Pembrokeshire Team

Internet Explorer users must scroll down on the website