Menu

James Dash Hyrwyddwr Anableddau Dysgu

Hyrwyddwr Cyfathrebu Anableddau Dysgu

Rwy’n gweithio gyda Hawdd ei Ddeall. Rwyf wedi cael hyfforddiant i fynd trwy ddogfen i wneud yn siŵr bod pob adran yn ddealladwy, gan sicrhau bod geiriau anodd yn cael eu hesbonio a bod lluniau’n helpu dealltwriaeth.

Rwyf wedi bod i Pobl yn Gyntaf Caerfyrddin i drafod Hawdd ei Ddeall ymhellach, ac rwyf wedi siarad â Barod i weld yr hyn y maent yn ei wneud. Yno, fe wnaethant ddangos i mi sut i roi dogfennau a thaflenni at ei gilydd, a sut i ddod o hyd i luniau ar eu cyfer.

Yna, dangosodd Pobl yn Gyntaf Caerfyrddin i mi sut i lunio taflen gan ddefnyddio meddalwedd InPrint.

Rwy’n gweithio gyda’r Tîm Perffaith, sef grŵp o bobl o sefydliadau gwahanol, gan gynnwys pobl ag Anableddau Dysgu, sy’n trafod hygyrchedd. Cawsom drafodaethau am y Siarter Anableddau Dysgu a fydd, pan fydd yn barod, yn cynnwys poster i annog pobl i gofrestru ar gyfer y Siarter.

Rwyf wedi bod i ambell ganolfan i gael eu barn ar yr hyn y maent yn dymuno ei gael o ran

Cludiant

Gofal Iechyd

Lle maent yn byw

O’r trafodaethau hyn, daeth yn amlwg eu bod yn ofni colli’r ganolfan.

Maent wrth eu bodd â’r ganolfan ac am iddo aros yn agored.

Roedd yna gwestiynau yn yr holiadur a oedd yn anodd eu deall yn eu barn nhw.

Y cwestiwn a atebwyd lawnaf ganddynt oedd

Beth yr hoffech wneud mwy ohono?

Hello and welcome to Access Pembrokeshire

This is a short message to let you know that unfortunately Accessible Pembrokeshire may not run correctly in some web browsers.

We are currently having a lot of issues with Internet Explorer.

If the website is not running correctly in your web browser please consider using Google Chrome or Mozilla Fire Fox instead.

If you would prefer to use Internet Explorer please scroll down the page as the information is still available.

Many Thanks

The Access Pembrokeshire Team

Internet Explorer users must scroll down on the website