Menu

Mae Fferm Ofal Clynfyw yn waith ar y gweill. Rydym yn rhagweld datblygiad tymor hir o’n blaenau a chroesawn awgrymiadau gan ymwelwyr a chyfranogwyr.

 

Mae’r Fferm Ofal yn darparu ar gyfer pobl sy’n aros yn y bythynnod ac hefyd i bobl lleol sy’n ymweld â’r fferm yn ddyddiol. 

Rydym yn cefnogi pobl fregus yn eu cymunedau.

 

Gweithgareddau:

 

  • Sgiliau Rhifedd, Llythrennedd ac Ymwybyddiaeth Cymorth Cyntaf
  • Cyfathrebu (Total Communication ac ati) Coginio, Celf a Sgiliau Annibynnol
  • Clwb Llyfrau a Nofio / Campfa
  • Parc Natur Cilgerran, Prosiect Tir Tiers Cross, Grŵp Merched
  • Ailgylchu, Uwchgylchu a Hanes
  • Gwaith Prosiect
  • Symudedd Beic
  • Gwasanaeth Garddio
  • Saethu Targed

 

Yn ogystal, rydym yn darparu sesiynau 1:1 sy’n galluogi cleientiaid i gwblhau gweithgareddau angenrheidiol, gan gynnwys rhyngweithio cymdeithasol â phobl eraill, sgiliau bywyd, siopa ac ati.

Parti Dawns My Moves

Gweithdy a dosbarth dawns wythnosol, awr o hyd, yw Parti Dawns My Moves, sydd wedi’i ddylunio ar gyfer pobl ag anableddau dysgu, gyda chymorth Care Gofal Celf a Pobl yn Gyntaf Sir Benfro.

Gwybodaeth am glybiau a grwpiau yn Sir Benfro

Mae Chwaraeon Sir Benfro’n cynnig amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon i bobl ag anableddau dysgu, gan gynnwys pêl-droed, nofio, boccia a phêl-fasged i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn.

Hello and welcome to Access Pembrokeshire

This is a short message to let you know that unfortunately Accessible Pembrokeshire may not run correctly in some web browsers.

We are currently having a lot of issues with Internet Explorer.

If the website is not running correctly in your web browser please consider using Google Chrome or Mozilla Fire Fox instead.

If you would prefer to use Internet Explorer please scroll down the page as the information is still available.

Many Thanks

The Access Pembrokeshire Team

Internet Explorer users must scroll down on the website