Menu

Lansio Amserlen Bysiau Newydd ‘Haws ei Deall’

Cafodd yr amserlen bysiau gyntaf haws ei ddeall yn y DU ei lansio yn Sir Benfro.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am yr erthygl newyddion

Darlledu'r BBC Breakfast Show yn Sir Benfro

Daeth BBC Breakfast i Sir Benfro yn ystod y cyfnod a oedd yn arwain at yr Etholiad Cyffredinol.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am yr erthygl newyddion

Siop Fferm Newydd yn Helpu i Gefnogi Pobl Anabl

Gwnaeth allfa adwerthu newydd yn gwerthu amrywiaeth o gynnyrch Nadolig a wnaed â llaw agor ym Maenor Scolton ger Hwlffordd.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am yr erthygl newyddion

Lansio Ymgyrch Teganau Nadolig PATCH

Mae PATCH yn lansio ei ymgyrch teganau Nadolig i ledaenu llawenydd yr ŵyl i blant Sir Benfro.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am yr erthygl newyddion

Sesiynau nofio sy'n ystyriol o ddementia yn creu sblash mawr

Mae Canolfan Hamdden Hwlffordd yn cynnal digwyddiad fel rhan o brosiect Cymunedau Cefnogol Dementia yn Sir Benfro.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am yr erthygl newyddion

Cynllun Anableddau Cudd y Bathodyn Glas

Gall pobl ag anableddau fel dementia ac anhwylderau gorbryder gael trwyddedau parcio bathodyn glas ledled Cymru a Lloegr.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am yr erthygl newyddion

Lansio Dyddiadur Plentyn Ysgol Dyslecsig yn Siop Lyfrau Victoria

Bydd awdur o Sir Benfro yn llofnodi ei llyfr newydd ‘‘Diary of a Dyslexic School Kid’’ yn Siop Lyfrau Victoria, Hwlffordd ddydd Sadwrn 26 Hydref.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am yr erthygl newyddion

Agor Siop Fferm Maenor Scolton

Mae siop fferm a chynnyrch newydd wedi agor ym Maenor Scolton yn Hwlffordd.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am yr erthygl newyddion

Sian Andrews yn Barod i Lansio Gwefan

Mae Sian Andrews, datblygwr y we o Hwlffordd wedi creu gwefan i godi ymwybyddiaeth pobl o’r ardaloedd, y cyfleusterau a’r gwasanaethau hygyrch yn Sir Benfro.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am yr erthygl newyddion

Bowlwyr Anabl Sir Benfro yn Ennill Gwobr Efydd

Cafodd tri aelod o Glwb Bowlwyr Anabl Sir Benfro eu dewis i fod yn rhan o dîm Cymru ar y cyd â naw bowliwr o’r Cardiff Chameleons.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am yr erthygl newyddion

Lansio Gwefan Access Pembrokeshire

Mae gwefan i bobl sydd ag anableddau dysgu wedi cael ei lansio.

Access Pembrokeshire yw’r wefan gyntaf yn Sir Benfro sydd wedi cael ei datblygu gan bobl ag anghenion dysgu ychwanegol ar gyfer pobl sydd ag anableddau dysgu.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am yr erthygl newyddion

Llwyddiant ar gyfer Merched Dinbych-y-pysgod

Gwnaeth Canolfan Hamdden Hwlffordd gynnal y gala nofio Ysgolion Iau Rhyngranbarthol yn ddiweddar.

Medalau di-ri i Glwb Bowlwyr Anabl Sir Benfro

Enillodd Clwb Bowlwyr Anabl Sir Benfro naw medal am eu perfformiadau gwych mewn Pencampwriaeth Bowlio Sengl Dan Do ar gyfer pobl ag Anableddau Dysgu yng Ngerddi Soffia. 

Cliciwch yma i ddarllen mwy am yr erthygl newyddion

Neges Bertie Bass am Foroedd Glân yn Ennill Gwobr Bwysig

Mae cymuned yn Sir Benfro wedi ennill gwobr amgylcheddol bwysig yng Nghymru gan Un Llais Cymru gyda’i cherflun enfawr o bysgodyn.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am yr erthygl newyddion

Dyn Tywydd BBC Wales Today, Derek Brockway, ar Droed yn Saundersfoot

Bydd dyn tywydd BBC Wales Today, Derek Brockway, yn archwilio’r arfordir rhwng Saundersfoot a Phentywyn fel rhan o raglen BBC One Wales ‘‘Weatherman Walking’’.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am yr erthygl newyddion

Nofiwr o Sir Benfro yn Torri Dwy Record y Byd

Mae Rhys Davies, aelod o glwb Nofio Sir Benfro (PCS) wrthi’n gwella ar ôl pencampwriaethau rhanbarthol a gafodd eu cynnal yng Nghanolfan Hamdden Hwlffordd.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am yr erthygl newyddion

Home Bargains yn cyflwyno Awr Dawel ar gyfer Siopwyr Awtistig

Bydd Home Bargains yn Aberdaugleddau yn cyflwyno awr dawel wythnosol ar gyfer aelodau o’r cyhoedd sydd ag awtistiaeth.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am yr erthygl newyddion

Hello and welcome to Access Pembrokeshire

This is a short message to let you know that unfortunately Accessible Pembrokeshire may not run correctly in some web browsers.

We are currently having a lot of issues with Internet Explorer.

If the website is not running correctly in your web browser please consider using Google Chrome or Mozilla Fire Fox instead.

If you would prefer to use Internet Explorer please scroll down the page as the information is still available.

Many Thanks

The Access Pembrokeshire Team

Internet Explorer users must scroll down on the website