Menu

Ynghylch y Tîm Hawdd ei Deall

Fy enw i yw Dan

Fi yw’r arweinydd tîm.

Rwy’n helpu’r tîm i benderfynu beth i’w wneud. Rydw i yno i helpu pan fydd angen.

Rwy’n mwynhau fy rôl, mae’n helpu i fagu fy hyder ac mae’n rhoi boddhad mawr i mi.

Sian Andrews yn rhoi trefn ar waith papur yn swyddfa Cyngor Sir Penfro (Isod).

Fy enw i yw Sian

Rwy’n mwynhau gweithio gyda thîm y wefan anableddau dysgu.

Rwy’n mwynhau gweithio ar y wefan gan fy mod yn meddwl am syniadau newydd.

Rydw i hefyd yn gweithio yng Nghyngor Sir Penfro yn yr adran Gwasanaethau Cymdeithasol.

Gallaf sganio dogfennau, eu cadw ar CareFirst a rhwygo’r dogfennau gwreiddiol.

Dim llun ar gael

Fy enw i yw Jordan

Rwy’n gweithio ar dîm y wefan anableddau dysgu.

Rwy’n mwynhau gweithio ar y wefan gan fod hynny’n fy ngalluogi i feddwl am ffyrdd creadigol o ddylunio’r wefan.

Fy enw i yw Mark

Rwy’n mwynhau gweithio ar y wefan anableddau dysgu gan fod hynny’n fy nghadw’n hyderus ac yn annibynnol.

Rwy’n hoffi darllen llyfrau.

Rwy’n hoffi mynd i’r sinema.

Fy enw i yw Matthew

Rwy’n mwynhau gwneud ffotograffiaeth.

Rydw i hefyd yn hoffi drymio.

Rwy’n mwynhau gweithio ar y wefan anableddau dysgu gan fod hynny’n rhoi sgiliau ychwanegol i mi mewn bywyd.

Hello and welcome to Access Pembrokeshire

This is a short message to let you know that unfortunately Accessible Pembrokeshire may not run correctly in some web browsers.

We are currently having a lot of issues with Internet Explorer.

If the website is not running correctly in your web browser please consider using Google Chrome or Mozilla Fire Fox instead.

If you would prefer to use Internet Explorer please scroll down the page as the information is still available.

Many Thanks

The Access Pembrokeshire Team

Internet Explorer users must scroll down on the website