Menu

Ynghylch y Tîm

Ynghylch y Tîm

Aelodau Presennol

Fy enw i yw Dan a fi yw’r arweinydd tîm ar gyfer Mynediad Sir Benfro. Rwy’n gyfrifol am y tîm ac yn eu cefnogi yn eu gwaith trwy helpu i roi tasgau newydd iddynt, a thrwy sicrhau fy mod ar gael bob amser i helpu pan fo angen. Rwy’n mwynhau fy rôl ar y wefan gan ei bod yn fy helpu i feithrin fy hyder, ac mae’n brofiad gwerth chweil yn gyffredinol.

Fy enw i yw Sian ac rwy’n mwynhau gweithio gyda thîm y wefan Anableddau Dysgu. Rwy’n hoffi gweithio ar y wefan gan fy mod yn taro ar syniadau newydd.

Fy enw i yw Mark. Rwy’n mwynhau llunio’r wefan Anableddau Dysgu gan fod hynny’n fy nghadw’n hyderus ac yn annibynnol. Fy hobïau yw darllen llyfrau a mynd i’r sinema.

Cyn-Aelodau

Dim llun ar gael

Fy enw i yw Jordan ac rwy’n gweithio ar dîm y wefan Anableddau Dysgu. Rwy’n mwynhau gweithio ar y wefan gan fod hynny’n fy ngalluogi i feddwl am ffyrdd creadigol o ddylunio’r wefan.

Fy enw i yw Matthew. Rwy’n mwynhau ffotograffiaeth a drymio. Rwy’n mwynhau llunio’r wefan Anableddau Dysgu gan fod hynny’n rhoi sgiliau ychwanegol i mi mewn bywyd.

Hello and welcome to Access Pembrokeshire

This is a short message to let you know that unfortunately Accessible Pembrokeshire may not run correctly in some web browsers.

We are currently having a lot of issues with Internet Explorer.

If the website is not running correctly in your web browser please consider using Google Chrome or Mozilla Fire Fox instead.

If you would prefer to use Internet Explorer please scroll down the page as the information is still available.

Many Thanks

The Access Pembrokeshire Team

Internet Explorer users must scroll down on the website