Menu

Digwyddiadau

Gorymdaith Llusernau Hwlffordd

Bydd yr orymdaith llusernau boblogaidd yn dychwelyd i Hwlffordd ddydd Iau 31 Hydref am 6.30pm. Mae Over The Moon Lantern and Light Event yn ddathliad o’r gofod a’r awyr gyda’r nos; er mwyn nodi 50 mlynedd ers i ddyn lanio ar y lleuad am y tro cyntaf, yn ogystal â dychmygu bywyd y tu hwnt i’r ddaear.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am y digwyddiad

Awr Dawel Tesco

Ym mis Hydref eleni, byddwn yn ymuno ag Awr Awtistiaeth y Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol. Rhwng 9-10am ar Ddydd Sadwrn 5 a 12 Hydref, byddwn yn pylu’r goleuadau ac yn gostwng y sŵn ym mhob un o’n siopau i greu awyrgylch tawelach i’n cwsmeriaid awtistig.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am y digwyddiad

Theatr y Torch – Tymor ‘O’r Llwyfan i’r Sgrîn’

Dros yr hydref, bydd Theatr y Torch yn cynnal tymor byr o ddangos hen glasuron ar y sgrin fawr. Dangosir y ffilmiau hyn dan faner “O’r Llwyfan i’r Sgrîn”, gan gynnig cyfle i bawb wylio’r clasuron yma.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am y digwyddiad

Sinema ‘Stalwm – ‘Calamity Jane’

Mae gan Theatr Torch ddigwyddiadau ‘Sinema Stalwm’ newydd ar gyfer pobl hŷn â dementia ynghyd â’u teulu, eu ffrindiau, a’u gofalyddion.

Ar ddydd Mawrth 22ain o Hydref am 2:00pm bydd ‘Sinema ‘Stalwm’ yn dangos ‘Calamity Jane’, un o sioeau cerdd Warner Brothers.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y digwyddiad hwn

Pantomeim Aladdin yn y Torch 2019

Dros dymor y Nadolig, bydd Theatr y Torch yn Aberdaugleddau yn cyflwyno eu pantomeim ar gyfer 2019 – ‘Aladdin’.

Bydd y pantomeim yn dechrau ar ddydd Iau 19 Rhagfyr ac yn dod i ben ddydd Mawrth 31 Rhagfyr.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y digwyddiad hwn

Dangosiad Hamddenol - An American in Paris

Ddydd Iau 7 Tachwedd, bydd dangosiad hamddenol o ‘An American in Paris’ yn Theatr Gwaun, Abergwaun.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y digwyddiad hwn

Dangosiad Hamddenol - The King and I (1956)

Ar ddydd Iau 10 Hydref, bydd Theatr Gwaun, Abergwaun, yn cynnal dangosiad hamddenol o ‘The King and I’.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y digwyddiad hwn

Ras Hwyl Elusen Oakwood

Mae Pobl yn Gyntaf Sir Benfro yn cynnal ras hwyl ar gyfer elusen ym Mharc Thema Oakwood ar 13 Hydref.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y digwyddiad hwn

Ymgynghoriad ar Drawsnewid Cyfleoedd Dydd

Hoffai Cyngor Sir Penfro sefydlu model prif ganolfan a lloerennau i ddarparu Cyfleoedd Dydd. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am gyfleoedd dydd yn Sir Benfro ar dudalen hafan y wefan hon.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y digwyddiad hwn

Dangosiad Ffilm sy'n Ystyriol o Ddementia – Seven Brides For Seven Brothers

Ddydd Iau 5 Medi, bydd Theatr Gwaun yn Abergwaun yn cynnal dangosiad ffilm sy’n ystyriol o ddementia, sef “Seven Brides for Seven Brothers”.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y digwyddiad hwn

Dangosiadau Ffilm Sinema Hamddenol yn Theatr Torch 2019

Bydd Theatr Torch yn Aberdaugleddau yn dangos pedair ffilm ar ffurf dangosiadau hamddenol ym mis Gorffennaf a mis Awst.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y digwyddiad hwn

Ffair Fenter Sir Benfro 2019

Bydd Canolfan Siopa Glan-yr-afon yn Hwlffordd yn cynnal ffair fenter rhwng 2 a 4 Gorffennaf.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y digwyddiad hwn

Gŵyl Fwyd Arberth

Bydd bwrlwm Gŵyl Fwyd Arberth yn dychwelyd i Town Moor yn Arberth ddydd Sadwrn 28 Medi i ddydd Sul 29 Medi.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y digwyddiad hwn

Gŵyl Bwyd Stryd Aberdaugleddau 2019

Rhwng dydd Sadwrn 17 a dydd Sul 18 Awst 2019, bydd Gŵyl Bwyd Stryd Aberdaugleddau yn dod i Lannau Aberdaugleddau am benwythnos gwych o fwyd ffres bendigedig, a diodydd blasus hefyd!

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y digwyddiad hwn

Cyfres Insport 2019

Mae Insport yn fenter Chwaraeon Anabledd Cymru sy’n cydnabod ymrwymiad i gynnwys pobl anabl mewn chwaraeon, a bydd y gyfres Insport yn cynnig dewis eang o chwaraeon ar gyfer pobl sydd â namau dysgu, corfforol a synhwyraidd.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y digwyddiad hwn

"That'll Be the Day" yn Folly Farm

Mae’r sioe adloniant roc a rôl “That’ll Be the Day” yn dychwelyd i Folly Farm ddydd Gwener 5 a dydd Sadwrn 6 Gorffennaf.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y digwyddiad hwn

Ffair Gwirfoddoli Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS) 2019

Dewch i ddathlu Wythnos Genedlaethol y Gwirfoddolwyr gyda PAVS trwy ddod i gael gwybod am ystod eang o gyfleoedd gwirfoddoli cyffrous yn Ffair Gwirfoddoli Sir Benfro.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y digwyddiad hwn

Gŵyl Harbwr Saundersfoot 2019

Cynhelir Gŵyl Harbwr Saundersfoot ar 30 Mehefin 2019 i ddathlu diwedd Wythnos Bysgod Sir Benfro.

Nod yr ŵyl yw addysgu’r cyhoedd am nodweddion hyfryd y môr a’r arfordir trwy weithgareddau i’r teulu.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y digwyddiad hwn

Gŵyl Fwyd Hwlffordd 2019

Cynhelir Gŵyl Fwyd Hwlffordd ar ddydd Sadwrn 4 Mai 2019 ac mae’r Pwyllgor wrthi’n gweithio ar fformat newydd a fydd yn dod â’r ŵyl fwyd leol boblogaidd i strydoedd a chanol tref Hwlffordd.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y digwyddiad hwn

Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth

Bydd Diwrnod Ymwybyddiaeth Awtistiaeth yn cael ei gynnal yn Llyfrgell Glan-yr-Afon, Hwlffordd.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y digwyddiad hwn

Cerddoriaeth yn y Castell 2019

Cynhelir gŵyl gerddorol yng Nghastell Penfro ar 21 a 22 Mehefin 2019.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y digwyddiad hwn

Wythnos Bysgod Sir Benfro 2019

Cynhelir gŵyl bysgod naw niwrnod o hyd yn Sir Benfro, a hynny ar Lannau Aberdaugleddau rhwng dydd Sadwrn 22 Mehefin a dydd Sul 30 Mehefin

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y digwyddiad hwn

Ffair Swyddi Sir Benfro 2019

Cynhelir Ffair Swyddi Sir Benfro yn y Pafiliwn, Maes Sioe Llwynhelyg, Hwlffordd ddydd Mercher 30 Ionawr! Dyma eich cyfle i weld busnesau llwyddiannus Sir Benfro yn arddangos y swyddi sydd ar gael ganddynt.

Cliciwch yma i weld y digwyddia

Pinocchio yn Fyw yn Theatr y Torch

Pinocchio yn Fyw yn Theatr y Torch

PERFFORMIADAU RHWNG

DYDD IAU 20 RHAGFYR A DYDD SUL 30 RHAGFYR 2018

PRISIAU:

£18.50 | £16.50 TOCYNNAU GOSTYNGOL | £13.90 DEILIAID CERDYN FFYDDLONDEB Y TORCH | £59.00 TOCYN TEULU

Ysgrifennwyd gan Peter Doran | Cyfarwyddwr a Chyfarwyddwr Cerddorol: James Williams

Cliciwch yma i weld y digwyddia

Marchnad Nadolig Castell Penfro 2018

Mae Castell Penfro yn cynnal marchnad Nadolig sy’n agor ddydd Iau 29 Tachwedd am 4:00pm, ac yn cau ddydd Sul 2 Rhagfyr am 4:00pm.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y digwyddiad hwn

Yn Gadarn o Blaid Cyflogi Pobl Anabl yng Nghaffi Man Cwrdd

Ddydd Mercher 7 Tachwedd, mae caffi Man Cwrdd yn cynnal digwyddiad yn ymwneud â mynediad pobl anabl at gyflogaeth.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y digwyddiad hwn

Ffair Hydref Maenordy Scolton

Mae Maenordy Scolton yn cynnal ei ffair hydref flynyddol ddydd Sul 7 Hydref.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y digwyddiad hwn

Seremoni Wobrwyo Chwaraeon Sir Benfro

Cynhelir Seremoni Wobrwyo flynyddol Chwaraeon Sir Benfro ar Fferm Ffoli ddydd Gwener 30 Tachwedd.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y digwyddiad hwn

Sioe Sir Benfro

Mae Sir Benfro yn sioe tridiau o hyd a gynhelir ar Faes Sioe Llwynhelyg yn Hwlffordd rhwng dydd Mawrth 14 Awst 2018 a dydd Iau 16 Awst 2018.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y digwyddiad hwn

Ffair Swyddi Gweithffyrdd

Cynhaliwyd Ffair Swyddi Gweithffyrdd yng Nghanolfan Arloesedd y Bont yn Noc Penfro ddydd Mercher 13 Mehefin 2018

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y digwyddiad hwn

Gŵyl Bwyd Stryd Dinbych-y-pysgod

Cynhelir Gŵyl Bwyd Stryd Dinbych-y-pysgod ym maes parcio Traeth y De

Dinbych-y-pysgod rhwng dydd Gwener 15 Mehefin 2018 a dydd Sul 17 Mehefin 2018.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y digwyddiad hwn

Sinema sy’n Deall Dementia – Singin’ in the Rain

Bydd Theatr Gwaun, Abergwaun yn dangos ei dangosiad cyntaf sy’n deall dementia o’r ffilm Singin’ in the Rain ddydd Mawrth 22 Mai 2019.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y digwyddiad hwn

Pen-blwydd Diwydiannau Norman yn 40 oed

Bu cwmni Diwydiannau Norman yn dathlu ei ben-blwydd yn 40 oed ddydd Iau 19 Hydref 2017, a hynny yn ffatri Diwydiannau Norman yn Hwlffordd, Sir Benfro.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y digwyddiad hwn

Yn Gadarn o Blaid Cyflogi Pobl Anabl

Cynhaliwyd y digwyddiad Yn Gadarn o Blaid Cyflogi Pobl Anabl ddydd Mercher 11 Hydref 2017 yng Nghanolfan Arloesedd y Bont yn Noc Penfro, Sir Benfro.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y digwyddiad hwn

Sgwrs Fawr ar Fynediad

Cynhaliwyd y Sgwrs Fawr ar Fynediad ddydd Iau 18 Mai 2017 ym Mhafiliwn Llwynhelyg yn Hwlffordd, Sir Benfro.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y digwyddiad hwn

Groto Nadolig gyda Siôn Corn

Mae HaverHub yn cynnal eu Groto Siôn Sorn cyntaf ar ddydd Sadwrn, 23 Tachwedd

Cliciwch yma i ddarllen mwy am y digwyddiad

Cynnau Goleuadau Nadolig Glan yr Afon

Bydd Canolfan Siopa Glan yr Afon yn cynnau goleuadau’r Nadolig ar ddydd Sadwrn 23 Tachwedd. Bydd adloniant byw, stondinau bwyd, gweithgareddau i bawb a thân gwyllt.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am y digwyddiad

Cynnau Goleuadau Nadolig Aberdaugleddau

Bydd Goleuadau Nadolig Aberdaugleddau’n cael eu cynnau yn Neuadd Dref Aberdaugleddau ar 7 Rhagfyr 2019 am 3pm

Cliciwch yma i ddarllen mwy am y digwyddiad

Ffair Grefftau’r Nadolig yn Saundersfoot

13 a 14 Rhagfyr Saundersfoot mynediad am ddim ar gyfer y DDAU ddiwrnod

Cliciwch yma i ddarllen mwy am y digwyddiad hw

Agor Siop Nadolig Maenordy Scolton

Bydd Maenordy Scolton yn agor ei siop Nadolig gyntaf ddydd Mawrth 19 Tachwedd 2019.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am y digwyddiad

Lansio Cawl Cymunedol Mawr ym

Manc Amser Arberth

Dyma gefnogaeth yn Arberth ar gyfer menter newydd sy’n cydnabod llu o wirfoddolwyr y dref.

Bydd Cawl Cymunedol mawr ac am ddim yn cael ei weini yn Neuadd y Frenhines ddydd Mercher (6 Tachwedd) i lansio Banc Amser swyddogol Arberth.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am y digwyddiad

Cymdeithas Ffilm Abergwaun

Mae pob ffilm yn dechrau am 7.30pm. Croeso cynnes i bawb. £6.50 y ffilm neu £42 am i wylio POB ffilm. E-bostiwch fishguardfilmsociety@yahoo.co.uk am wybodaeth.

 

Cliciwch yma i ddarllen mwy am y diigwyddiad

Nos Wener FAWR

Yn dechrau bob wythnos o 1 Tachwedd, bydd y caffi Man Cwrdd yn cynnal ‘Noson Wener FAWR’, digwyddiad ar gyfer pobl ag anableddau

Cliciwch yma i ddarllen mwy am y digwyddiad

Ffair Nadolig Canolfan Arddio St Ishmael

ar gyfer MNDA

Cynhelir Ffair Greffau’r Nadolig yng Nghanolfan Arddio St Ishmael ar 14 Rhagfyr 2019

Cliciwch yma i ddarllen mwy am y digwyddiad hwn

18fed Ras Deganau y 3 Amigos

Cynhelir 18fed Ras Deganau y 3 Amigos ar 7 Rhagfyr

Cliciwch yma i ddarllen mwy am y digwyddiad

Cacennau Noson Calan Gaeaf yn y Caffi Man Cwrdd

Ar 31 Hydref, bydd y Caffi Man Cwrdd yn cynnal digwyddiad Calan Gaeaf a phrynhawn o gacennau hyfryd ond llawn ysbryd, ynghyd â gwydraid o waed gwrachod (sudd oren a llugaeron).

Sylwch: Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am y digwyddiad

Hello and welcome to Access Pembrokeshire

This is a short message to let you know that unfortunately Accessible Pembrokeshire may not run correctly in some web browsers.

We are currently having a lot of issues with Internet Explorer.

If the website is not running correctly in your web browser please consider using Google Chrome or Mozilla Fire Fox instead.

If you would prefer to use Internet Explorer please scroll down the page as the information is still available.

Many Thanks

The Access Pembrokeshire Team

Internet Explorer users must scroll down on the website